منوی اصلی
امروز:1398/06/03


سید محمد حسن دیباجی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 03136201159
ناصر عظیمی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 09133120161
احمد کیانی خزانه دار انجمن صنفی 09131073070
هادی رستمی زاده دبیر انجمن صنفی 09133182809
مهدی کریمی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 09219515207
داوود اسماعیلیان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 09131029262
نعمت اله غیور عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 09133335289
حمید توکلی بازرس انجمن صنفی 09131046079

 

مطالب مرتبط


مطلب مرتبطی یافت نشد.