منوی اصلی
امروز:1398/06/03
آرشیو مطالب آبان1397

  • مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان اصفهان 

    با سلام 

    احتراما به اطلاع می رساند از تاریخ 1397/07/25 کلیه واریزی های خود را به شماره حساب جدید انجمن  (0358108254003) بانک ملی واریز نمائید. شایان ذکر است شماره کارت انجمن از طریق همین درگاه متعاقبا اعلام می شود .