منوی اصلی
امروز:1397/03/03

  • رمضان 8 روز قبل

    رمضان ماه مهمانی خدا ، ماه بازیابی اندیشه ها ، و سفری به درون خویش است .

    با شروع ماه رمضان رحمت های آسمانی به زمین سرازیر شده و گویی خداوند تمام عشق خود را به هستی عرضه می کند.ماه نزول قرآن بر پیامبر (ص) که نمونه ای از جاری شدن رحمانیت پروردگار است .امید است در این ماه مشمول مغفرت و لطف الهی قرار گیریم.


  • رمضان یک سال قبل

    رمضان ماه مهمانی خدا ، ماه بازیابی اندیشه ها ، و سفری به درون خویش است .

    با شروع ماه رمضان رحمت های آسمانی به زمین سرازیر شده و گویی خداوند تمام عشق خود را به هستی عرضه می کند.ماه نزول قرآن بر پیامبر (ص) که نمونه ای از جاری شدن رحمانیت پروردگار است .امید است در این ماه مشمول مغفرت و لطف الهی قرار گیریم.